fbpx

Průběh kurzu

Průběh kurzu


Přihlášení k výuce a výcviku

Po objednání kurzu se Vám automaticky zasílá e-mail s potvrzením. Žádáme vás bez zbytečného odkladu o vyplnění i dalších stran webového formuláře tak, aby následně odeslané dokumenty Přihláška a Lékařský posudek obsahovaly už veškerá potřebná data pro přijetí do autoškoly.

Na váš e-mail obdržíte přihlašovací údaje do aplikace Moje-autoškola, kde budete mít kompletní přehled o svém kurzu.

Přihlášení se provádí ze stránky
https://chmiel.moje-autoskola.cz

Dokumenty si prosím vytiskněte a s lékařem si domluvte termín prohlídky.
Lze akceptovat i posudek na formuláři lékaře se shodnou adresou bydliště s OP. Jeho platnost je 3 měsíce.

Až budete mít potvrzenou zdravotní způsobilost, kontaktujte prosím autoškolu a domluvíme si termín předání dokumentů, tedy včetně přihlášky a provedeme kontrolu osobních údajů s OP.

Teoretická příprava

Termíny teorie i zdravovědy Vám přidělím po nahlášení k výuce a výcviku na Magistrátu.
Sledujte prosím stav v naší aplikaci v menu Přednášky. Asi den před přednáškou Vám zašlu i SMS připomínku.

Teoretická výuka bude rovněž probíhat v učebně a zasedací místnosti Allianz, OC ELAN, 1. poschodí, na ul. Dlouhá třída 860/1a, Havířov – město. Vchod je od restaurace Svět.

Výuka u nás probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) formou teoretických konzultačních hodin, takže v učebně strávíte pouze čtvrtinu času v porovnání se standardem (2x 5 hod., 2x pondělí 15-18:45 hod.), lekce zdravovědy (některý pracovní den 15-17 hod.). V ceně kurzu je výcvik v rozsahu 28 hodin jízd. Vyučovací hodina trvá 45 min. jako ve škole. 

Výuku začínáme zpravidla každé druhé pondělí. Praktická část (jízdy) je možná v maximálním rozsahu 2 vyučovacích hodin v jeden den. Ve 3 etapě výcviku i 4 vyučovací hodiny, což ovšem využíváme výjimečně.

Plánování jízd

Aby žák mohl absolvovat praktickou část výuky, musí mít minimálně 1/2 z povinných, legislativou předepsaných, 10 teoretických hodin a alespoň 20 provedených e-testů, z toho minimálně 10 na 43 a více bodů (provedené pod přihlašovacími údaji z moje-autoskola, odkaz z menu eTesty).

Váš úvodní kredit je 60 e-testů, budete-li tento chtít v průběhu autoškoly navýšit, ozvěte se mi, prosím.

Jízdy si žáci plánují sami po splnění výše uvedených podmínek opět pomocí aplikace v menu Plánování jízd do světle zelených volných polí zadáním 2 vyučovacích hodin v pracovní dny a týdenním maximálním počtu výjezdů dle zvoleného kurzu. Pro zadání přesného času je lepší přepnout do základního zobrazení.

Nástupy na jízdy jsou zpravidla v 7:45, 9:15, 12:30, 14:00, 15:30, o prázdninách v 7:30, 9:00, 10:30, 12:30, 14:00, 15:30.

Na základě požadavku Vám jízdy schválím stejně nebo s časovou úpravou a tento se převádí do menu Jízdy, kde můžete vidět, kdy přesně pojedete.
Pokud chcete využít práva počtu výjezdů týdně, je nutné výcvik naplánovat celý (14 jízd) a také sledovat v systému případné změny plynoucí převážně z přidělení termínu zkoušek Magistrátem nebo například ze zdravotních důvodů. Ne vždy stačím všechny informovat telefonicky.

Při velkém vytížení autoškoly se může někdy prodloužit čekací doba na první jízdu. Záleží také na vás, jak dlouho trvá teoretická část, provádění testů atp.

Jízdu je možné bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před jejím plánovaným začátkem. Pouze ve výjimečných případech, převážně ze zdravotních důvodů, později. Podrobnější info najdete ve Smluvních podmínkách.

Výjezdy jsou nyní z nového parkoviště u bývalé zvláštní školy Mánesova, pokud se nedohodneme jinak.

Zkoušky a poplatky

V ceně kurzovného není zahrnuta cena zkoušky.

Po ukončení výcviku nebo v případě neúspěšné zkoušky je nutné bez zbytečného odkladu odeslat potvrzení o úhradě poplatku ORP na účet 19-1721604319/0800, var. symbol je rodné číslo a nutně i spec. symbol 13535, kde je zřejmé, že platba odešla a je na něm i logo banky, na email: info@autoskolachmiel.cz ve formátu pdf. Teprve po obdržení korektního dokumentu přihlásí autoškola klienta ke zkoušce. Výše poplatků jsou: 700.- pro 1. sdruženou zkoušku, dále 100.- pro opakované testy a 400.- pro opakované jízdy. Místem pro konání zkoušky je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2. Testy se píší v učebně ve 4.poschodí. Začátek i konec jízd je z parkoviště za Magistrátem. Na zkoušku je nutné si vzít s sebou OP a řídit se aktuálními pokyny dle pandemické situace.

Dále se hradí platba ve výši 600,-Kč za každou zkoušku autoškole na účet 234630179/0600. Detaily k této platbě najdete v aplikaci v záložce Objednávky a platby.

Pokud se žák nemůže zkoušky v dohodnutém termínu zúčastnit a neomluví se nejpozději 3 pracovní dny před jejím konáním, zavazuje se autoškole uhradit smluvní pokutu ve výši 2000 Kč, a to do 5 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty, zpravidla na email žáka. Omluvou je pouze vážný zdravotní stav doložený potvrzením.

Zkouška se skládá ze 2 dílčích části, což jsou testy a jízdy. Pokud žadatel není úspěšný u testů, není připuštěn v souladu se zákonem k praktické části zkoušky. (jízdám).

Od termínu první zkoušky, které se fyzicky zúčastníte, máte jeden rok na případné opravné zkoušky.

Po 3 neúspěšných zkouškách z testů nebo jízd bude nutné opakovat znovu část výuky nebo výcviku, u které žadatel neprospěl. Následně jsou možné maximálně další 3 pokusy a po jejich vyčerpání bude nutné opakovat celou autoškolu znovu.

Učebnice

Pro teoretickou výuku je vhodné si pořídit knihu. Máme k dispozici výukové učebnice za 200,- Kč. Pokud budete mít zájem, můžete si ji u lektora při výuce převzít a následně uhradit bankovním převodem.

V případě dotazů jsme vám k dispozici

Za kolektiv autoškoly

Roman Chmiel