fbpx
Předjíždění cyklistů

Od 1. ledna 2022 je možné přejíždět podélnou čáru souvislou i při předjíždění cyklisty. Vyhláška č. 509/2021

Jedná se o vyhlášku Ministerstva dopravy č. 509/2021 Sb. ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.

Nové znění vyhlášky u značky V1a „Podélná čára souvislá“ zní (změna zvýrazněna tučně):

Podélná čára souvislá
Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu. Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Úprava vyhlášky byla dohodnuta jako součást změny zákona 361/2000 specifikující boční odstup při předjíždění cyklistů.

 

Zdroj: mestemnakole.cz